نویسنده: مسعود اخلاقی

بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی کلید خورد

  معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ی کشور از آغاز ثبت نام بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت بخش های دولتی و…

ادامه مطلب بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی کلید خورد

۳

ادامه مطلب ۳