🖤شهادت امام مهربانی امام علی ابن موسی الرضا بر رهپویان علم و مهارت تسلیت باد.

#امام رضا (ع)

🌿امام رضا علیه السلام می فرمایند:

پنج‌ چیز است‌ که‌ در هر کس‌ نباشد امید چیزى‌ از دنیا و آخرت‌ به‌ او نداشته‌ باش‌ : کسى‌ که‌ در نهادش‌ اعتماد نبینى‌ ، و کسى‌ که‌ در سرشتش‌ کرم‌ نیابى‌ ، و کسى‌ که‌ در خلق‌ و خوى‌اش‌ استوارى‌ نبینى‌ ، و کسى‌ که‌ در نفسش‌ نجابت‌ نیابى‌ ، و) کسى‌ که‌ از خدایش‌ ترسناک‌ نباشد.
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۴۷۰)

 

💫https://eitaa.com/fani17