قابل توجه کارفرمایان محترم واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی:اجرای طرح صدور مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی در ۳ روز

 

در راستای ساده سازی ورود شرکای مهارتی به فرایند آموزش های عملی و کاربردی، به دستور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «طرح صدور حداکثر سه روزه مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی» برای اجرا به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای  سراسر کشور ابلاغ شد.

  • کارفرمایان محترم واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در صورت تمایل به همکاری در زمینه ” ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین‌کارگاهی” ، با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری تماس بگیرید.
  • آدرس: اتوبان شهید رجایی، سه راه ترانسفو – جنب کاشی سعدی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری
  • شماره تماس: ۵۵۲۲۴۹۷۴ – ۵۵۲۲۴۹۷۸

نامه مجوز صدور جوارکارگاهی و بین کارگاهی

ضوابط ابلاغ جدید جوار کارگاهی و بین کارگاهی

فرم های دریافت اطلاعات ( قبل از صدور مجوز)