اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی توسط کارگاههای خصوصی و تعاونی ها

 صاحبان محترم کارگاههای خصوصی و تعاونی ها،

با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال پایدار و تنوع بخشی به الگوهای آموزشی در مشاغل خرد و کوچک، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری آماده اجرای “طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار” می باشد. 

علاقمندان به برگزاری دوره های آموزشی در کارگاههای خصوصی و تعاونی ها به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرری واقع در اتوبان شهید رجایی، سه راه ترانسفو، جنب کاشی سعدی مراجعه نموده یا با شماره های ۵۵۲۲۴۹۷۴ و ۵۵۲۲۴۹۷۸ تماس بگیرید.

دستورالعمل جدید محیط واقعی کار

چک لیست کارگاه

شرط سنی ۱

شرط سنی ۲

دستورالعمل مربیان برون سازمانی(مشارکتی)