شهادت_امام_جواد (علیه السلام) را تسلیت باد

امام جواد (عليه السلام) فرمودند:

مـؤمن به سه چـيز مـحتاج است؛
۱ ـ توفيق الهى، كه كارها را بخوبى به پيش ببرد.
۲ ـ واعظ درونى كه هرلحظه او را پند و انذار دهد.
۳ ـ پذيرش نصحيت كسى كه او را پند مى دهد.
(تحف العقول، ص ۷۲۹)

#شهادت_امام_جواد (علیه السلام) را تسلیت عرض می نماییم.

🎯با ما حرفه ای شوید…

# مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۷ شهرری

✍️ در مسیر موفقیت و پیشرفت 🕊

💫https://eitaa.com/fani17