شهادت مظلومانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی بر شما علاقمندان علم و مهارت تسلیت باد‌.

 

# امام حسن مجتبی (ع)

🌿امام حسن (ع)می فرمایند:

همانا کسی که تو را در برابر عیب ها و کمبودها هشدار دهد تا آگاه و بیدار شوی، بهتر است از آن کسی که فقط تو را تعریف و تمجید کند تا بر عیب هایت افزوده گردد.
احقاق الحق، جلد۱۱،صفحه۴۲

🖤شهادت مظلومانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی بر شما علاقمندان علم و مهارت تسلیت باد‌.

💫https://eitaa.com/fani17