شبهای قدر را قدر بدانیم🌙

🔹 این من و حجم شب و دستان خالی و خدا/
آسمانی تیره و اشک و سکوت و انزوا/
ناله های جانگداز و گریه و امن یجیب/
قبله و قلب و جوارح جملگی غرق دعا

💠 «شبهای قدر را قدر بدانید و برای مسائل کشور، مسائل خودتان، مسائل مسلمین و مسائل کشورهای اسلامی دعا کنید.» /رهبر معظم انقلاب

التماس دعا از همه عزیزان درآخرین شب قدر

 

# مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۷ شهرری

💫https://eitaa.com/fani17