دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

🔻جمهوری اسلامی ما جاوید است * دشمن ز حیات خویشتن نومید است
آن روز که عالم ز ستمگر خالی است * ما را و همه ستمکشان را عید است

#سازمان_آموزش_‌فنی‌و‌حرفه‌ای_کشور
#میم_مثل_مهارت

# مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۷ شهرری

✍️ در مسیر موفقیت و پیشرفت 🕊

💫https://eitaa.com/fani17