کسب رتبه دوم در گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  درگروه آموزشی پژوهشی و فرهنگی، رتبه دوم جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، میزان رشد عملکرد نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۸۵/۸۲ درصد و رتبه این اداره کل در بین ۶۵ دستگاه اجرایی از رتبه ۶۰ به ۱۹ ارتقاء یافته است.

شایان ذکر است این اداره کل با کسب رتبه ۱۹ و مجموع امتیازات به دست آمده در سال ۱۴۰۰ بالاترین امتیاز را در ۴ سال اخیر اخذ کرده است.