ثبت نام در دوره های آموزشی مرکز ۱۷ شهرری

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی ذیل و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

ثبت نام در دوره های آموزشی

نام کارگاهنام حرفهجنسیت پذیرشزمان شروع دورهشیفتروزهای هفتهطول دورهمحل دورهپیشنیاز
برق
کارور PLC درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, دوشنبه, چهارشنبه دو هفته در مرکز شهرری
برق
کار با درایورهای صنعتی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم درحال پذیرش کارآموز صبح یک‌شنبه, سه‌شنبه دو هفته در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
لوازم خانگی
تعمیرکار ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز شهرری تعمیر لوازم خانگی حرارتی و گردنده درجه2
اتومکانیک
تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز بعد از ظهر شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه شش ماه در مرکز شهرری
کشاورزی
پرورش‌دهنده گیاهان آپارتمانی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه در مرکز شهرری ندارد
طراحی و دوخت
نازک‌دوز زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم خارج از مرکز ندارد
الکترونیک
امدادگری تورهای گردشگری

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در حال پذیرش کارآموز صبح یک‌شنبه, سه‌شنبه یک ماه در مرکز شهرری ندارد
لوازم خانگی
نصب، راه‌اندازی و تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا در حال پذیرش کارآموز صبح دوشنبه, چهارشنبه سه ماه در مرکز شهرری ندارد
کشاورزی
پرورش‌دهنده قارچ دکمه ای

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه یک ماه و نیم در مرکز شهرری ندارد
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
طراحی و دوخت
الگوساز و برشکار لباس زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه هفت ماه خارج از مرکز نازک دوز زنانه
طراحی و دوخت
الگوساز و برشکار لباس زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه هفت ماه در مرکز شهرری نازکدوز زنانه
لطفا صبر کنید
طراحی و دوخت
مانتو‌دوز

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز شهرری
جوشکاری
جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه هفت ماه در مرکز شهرری ندارد
جوشکاری
بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی (VT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز بعد از ظهر شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه دو ماه و نیم در مرکز شهرری
صنایع دستی
بافنده پوشاک دومیل

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در حال پذیرش کارآموز شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه و نیم در مرکز شهرری ندارد
صنایع دستی
بافنده پوشاک قلاب باف

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در حال پذیرش کارآموز شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه دو ماه در مرکز شهرری ندارد
برق
برقکار صنعتی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
طراحی و دوخت
مانتو‌دوز

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه خارج از مرکز ندارد
برق
برقکار ساختمان درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز بعد از ظهر شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه در مرکز شهرری
طراحی و دوخت
نازک‌دوز زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
جوشکاری
بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی (VT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه و نیم در مرکز شهرری
کشاورزی
طراحی فضای سبز با نرم افزار Delux

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه یک ماه و نیم در مرکز شهرری ندارد
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
اتومکانیک
تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه شش ماه در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
صبح
کشاورزی
تولیدکننده تراریوم

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در حال پذیرش صبح دوشنبه, چهارشنبه سه هفته در مرکز شهرری
الکترونیک
کارور Photoshop

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم در حال پذیرش کارآموز صبح شنبه, دوشنبه, چهارشنبه یک ماه و نیم در مرکز شهرری
نقشه‌کشی
راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم در حال پذیرش کارآموز صبح یک‌شنبه, سه‌شنبه یک ماه در مرکز شهرری ندارد
صنایع دستی
جواهردوزی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در حال پذیرش کارآموز صبح دوشنبه, سه‌شنبه در مرکز شهرری ندارد
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی مکانیک برق صنایع خودرو کشاورزی خیاطی قالی بافی کامپیوتر جوشکاری عمران الکترونیک کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی فوق و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

دورههای مذکور به صورت رایگان برگزار میگردد