ثبت نام در دوره های آموزشی مرکز ۱۷ شهرری

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی ذیل و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

ثبت نام در دوره های آموزشی

نام کارگاهنام حرفهجنسیت پذیرشزمان شروع دورهشیفتروزهای هفتهطول دورهمحل دورهپیشنیاز
لطفا صبر کنید
نقشه کشی
نقشه‌کش و طراح به کمک کامپیوتر (AutoCad)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
لوازم خانگی
تعمیرکار لوازم‌خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/06/01 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه هفت ماه در مرکز شهرری ندارد
لوازم خانگی
تعمیرکار لوازم‌خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
تعمیر لوازم خانگی حرارتی و گردنده درجه2
اتومکانیک
تعمیرکار موتورسیکلت درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/04/25 بعد از ظهر شنبه, دوشنبه, چهارشنبه یک ماه و نیم در مرکز شهرری
صنایع دستی
قالی‌باف درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم 1401/06/01 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم خارج از مرکز ندارد
طراحی و دوخت
نازک‌دوز زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم 1401/06/01 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم خارج از مرکز ندارد
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
کشاورزی
پرورش‌دهنده قارچ دکمه‌ای

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه یک ماه و نیم در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
طراحی و دوخت
الگوساز و برشکار لباس زنانه

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم 1401/02/17 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه, نامشخص هفت ماه خارج از مرکز نازک دوز زنانه
صنایع دستی
گلیم‌باف درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
ندارد
لطفا صبر کنید
صنایع دستی
قالی‌باف درجه 1

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
قالی باف درجه 2
جوشکاری
جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/06/20 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه هفت ماه در مرکز شهرری ندارد
جوشکاری
بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی (VT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/05/03 بعد از ظهر شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه, نامشخص دو ماه و نیم در مرکز شهرری
جوشکاری
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
ندارد
جوشکاری
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
ندارد
برق
برقکار صنعتی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/06/07 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
الکترونیک
طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
الکترونیک
تحلیل الکترونیکی با نرم‌افزار Proteus

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
طراحی و دوخت
مانتودوز

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم 1401/10/15 صبح یک‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه خارج از مرکز ندارد
برق
برقکار ساختمان درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/05/22 بعد از ظهر شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه در مرکز شهرری
صنایع دستی
گلیم‌باف درجه 1

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
گلیم باف در جه 2
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
جوشکاری
بازرسی جوش قطعات صنعتی به صورت چشمی (VT)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/06/19 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه سه ماه و نیم در مرکز شهرری
لوازم خانگی
تعمیرکار ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
تعمیر لوازم خانگی حرارتی و گردنده درجه2
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
لطفا صبر کنید
اتومکانیک
تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا 1401/06/10 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه شش ماه در مرکز شهرری
لطفا صبر کنید
صبح
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی مکانیک برق صنایع خودرو کشاورزی خیاطی قالی بافی کامپیوتر جوشکاری عمران الکترونیک کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی فوق و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

دورههای مذکور به صورت رایگان برگزار میگردد