تماس با ما (آدرس)

آدرس:

تهران – شهرری – انتهای خیابان رجایی – ابتدای جاده قدیم تهران قم – خیابان انبار نفت – مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۱۷ شهرری

تلفنها:

امور اداری:

۵۵۲۲۸۱۸۸

آموزشگاه آزاد:

۵۵۲۲۴۹۷۷

واحد آزمون:

۵۵۲۲۴۹۷۶

واحد آموزش:

۵۵۲۲۴۹۷۴


نقشه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۱۷ شهرری :