برگزاری متمرکز آزمون های عملی رشته تعمیر و نگهداری لوازم خانگی درآموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری

آزمون های عملی رشته تعمیر و نگهداری لوازم خانگی درمرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری متمرکز شد

به گزارش روابط عمومی  مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری ، محمد رضایی ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری ازاولین برگزاری متمرکز آزمون های عملی رشته تعمیر و نگهداری لوازم خانگی  در این مرکز خبر داد

وی  اظهار داشت: طبق دستورمدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در جهت  متمرکز نمودن آزمون های عملی هر رشته متناسب با حرفه های موجود درمراکز، این آزمون انجام گرفت.

وی با تاکید بر اجرای مستمر آزمون های عملی به صورت متمرکز در این مرکز، خاطر نشان کرد: برگزاری آزمون های عملی به صورت متمرکز موجب تسریع در مراحل آزمون می شود.