برگزاری سمینار آموزشی با محوریت کارآفرینی در مجتمع بهزیستی شهر ری

✅سمینار آموزشی با محوریت کارآفرینی در مجتمع بهزیستی شهر ری با تدریس استاد فرهیخته سرکارخانم عاملی برگزار شد.

🎯با ما حرفه ای شوید…

# مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۱۷ شهرری

✍️ در مسیر موفقیت و پیشرفت 🕊

💫https://eitaa.com/fani17