برگزاری جلسه هم اندیشی مرکزآموزش فنی و حرفه ای با شهرداری شهرستان ری

جلسه مشترک هم اندیشی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری  و شهرداری منطقه بیست در راستای بهبود و تسریع در امورآموزش های فنی و حرفه ای در منطقه برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان ری ، دراین جلسه که باحضورمحمد رضایی، رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ری و سالومه زریه رئیس اداره آسیبهای منطقه بیست شهرداری برگزارشد پیرامون بهبود و تسریع در امورآموزش های فنی و حرفه ای ، مسائل و راهکارهای مناسب در جهت توسعه همکاری ها بین دو ارگان بحث و تبادل نظر شد.

 

درادامه این نشست مسئول اموراجتماعی شهرداری شهرستان ری پیشنهاد کرد محیط مناسبی توسط شهرداری درنظر گرفته شود تا علاوه برآموزش عموم مردم شهرستان ری ، کارتنخواب ها و کودکان کاربه صورت آموزش درمحیط کارواقعی و جوار کارگاهی با درنظر گرفتن دستورالعمل های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط مربیان مرکزآموزش فنی و حرفه ای انجام گیرد.

 

لازم به ذکراست دراین جلسه چند تن از مسئولین دوارگان نیزحضور داشتند.