انتصاب مهدی زنگانه به عنوان سرپرست مرکز ۱۷ شهر ری

طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، مهدی زنگانه به سمت سرپرست مرکز شماره ۱۷ شهرستان « ری » منصوب شد. پیش از این محمد رضائی شریف آبادی عهده دار این مسئولیت بود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، جواد روان بخش، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران به همراه معاونین، رئیس دفتر حراست و جمعی از مسئولین و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران طی مراسمی، ضمن تقدیر از خدمات محمد رضائی شریف آبادی، مهدی زنگانه را به سمت سرپرست مرکز ۱۷ “شهر ری” استان تهران منصوب کرد.

دراین مراسم، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، مرکز شهر ری را به عنوان یکی از مراکز کلیدی پایتخت معرفی کرده و اظهار داشت جاذبه های مذهبی، تاریخی و طبیعی این منطقه بافت اجتماعی آنرا منحصر به فرد ساخته و همین امر باعث افزایش مسئولیت خدمت رسانی به مردم شریف این شهرستان می شود.

  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با اشاره به قدمت تاریخی، مذهبی و صنعتی این شهرستان بر اهمیت بهره مندی از فرصت ویژه تعامل با صنایع تاکید نموده و خواستار توجه بیش از پیش بر تسهیل فرآیند مشارکت های اجتماعی با رعایت اصول نظام سلامت اداری در چارچوب قوانین و مقررات شد. وی همچنین با توجه به ویژگی های منحصربفرد شهرستان «ری» در استان تهران، بر لزوم بازبینی و بهبود فرآیندها به منظور  ایجاد تحولات اثر بخش در نظام اجرایی و پاسخگویی به مطالبات آموزشی و خدماتی، تاکید کرده و به بررسی چالش ها و راهکارهای اجرایی پرداخت. در ادامه هریک از معاونان و مسئولین به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده پرداخته و برای هرگونه همفکری، همراهی و مساعدت با رئیس جدید مرکز شماره ۱۷ اعلام آمادگی نمودند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران نیز در خاتمه با قدرانی از همه دست اندر کاران و همکاران حاضر در مراسم، تصریح کرد با بررسی شاخص های هدف گذاری شده، چشم انداز روشنی پیش روی قرار گرفته و امیدست با تعاملات و همدلی بیشتر هر روز شاهد پیشرفت های روز افزون در ارتقاء جایگاه خدمات رسانی به جامعه باشیم.